algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 1. Onder voorbehoud is de factuur met een maximum 30dagen betaalbaar dit met de opgegeven factuur datum.
 2. Betwistingen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur en dienen schriftelijk te worden meedegedeeld.
 3. Na ingebrekestelling is een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% met al min 100 EUR
 4. Alle verdere betwistingen worden via de bevoegde rechtbank behandeld

Voorwaarden webshop

 1. Aanbod & aanbiedingen
  1. Aanbieding of prijzen zijn steeds vrijblijvend. Bij foutieve prijs wordt dit achteraf rechtgezet via een factuur
  2. De klant moet de plaatsing van zijn bestelling op juistheid controleren
  3. Overeenkomsten zullen pas geldig zijn na bevestiging van ons
  4. Wij nemen geen verantwoordelijkheid wanneer onze producten niet voorradig zijn. Wij zullen de klant hiervan wel in kennis stellen. Wij kunnen een alternatief aanbieden of de bestelling annuleren en terugbetalen. Dit geldt niet voor levende bloemen, planten of snijbloemen
 2. Annulering
  1. Annulering kan enkel 3 werkdagen voor uitvoering van de overeenkomst. Uitstellen kan wel indien dit tijdig wordt aangegeven (48u voor uitlevering).
  2. Wij behouden ons het recht zelf de bestelling te annuleren.
 3. Levering
  1.  Bloemelien kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de levering niet kan uitgevoerd worden volgens de overeengekomen termijn of wanneer bestelling niet kon geleverd worden doordat er geen ontvangst van de bestelling kon plaatsvinden.
   2. Bloemelien kan nooit een exacte leveringstijdstip garanderen maar wij proberen dit wel zo goed mogelijk te benaderen.
 4. Herroepingsrecht
  1. Voor alles wat u op afstand (dus via internet, telefoon of email), koopt geldt een herroepingsrecht. Dat is een periode van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van levering van goederen, waarbinnen u het recht heeft om de koop ongedaan te maken, dit zonder opgaaf van redenen en zonder bijkomende kosten uitgezonderd van levende planten en snijbloemen.

  2. De klant is wel verantwoordelijk wanneer een waardevermindering zich heeft voortgedaan op het goed. Hiervoor zullen wij kijken wat de vermindering is en dit ook in rekening brengen voor eventuele terugbetaling.
  3. Wanneer de Klant aanspraak wenst de maken op het herroepingsrecht, dan stuurt hij een mail naar info@bloemelien.be